Espai per als cursos del Servei d'Escola i Família > Convivència

Curs telemàtic que tracta el contingut de la Convenció sobre els Drets dels infants i la importància d'integrar-los als projectes educatius del centre.