Espai per als cursos del Servei d'Escola i Família > Escola i Família o Família i Escola

Curs telemàtic dirigit a docents d'Educació Infantil i Educació Primària (cicles inicial i mitjà) que ofereix orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i per potenciar la corresponsabilitat amb el centre educatiu. També proposa reflexionar sobre el paper de la família en l’educació dels fills, així com compatir i analitzar experiències sobre aquest tema.

Curs telemàtic dirigit a docents d'Educació Primària (cicle superior) i Educació Secundària que ofereix orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i per potenciar la corresponsabilitat amb el centre educatiu. També proposa reflexionar sobre el paper de la família en l’educació dels fills, així com compatir i analitzar experiències sobre aquest tema.