Curs 2017 / 2018

Curs 2017 / 2018

El curs treballa el coneixement de la realitat nacional, cultural i lingüística occitana en un context d'integració europeista i de traspàs interlingüístic en el contínuum romànic. Curs 2017/2018