Grup de treball la finalitat del qual és l'elaboració del projectes COMPETIC corresponents al curs 16-17.

Grup de treball per recollir evidències i compartir experiències en l’ensenyament de l’anglès i francès a l’educació d’adults.

Grup de treball per compartir experiències en l’ensenyament COMPETIC l’educació d’adults.