Grup de treball orientat a la revisió i actualització dels materials didàctics COMPETIC (projectes, PAI, document d'orientacions pels docents...)

Grup de treball per compartir experiències en l’ensenyament COMPETIC l’educació d’adults.