Després d'una introducció de l'ús de la programació i la robòtica educativa a l'aula, es presenta al professorat assistent les eines següents: Bee-Bots, Scratch i LEGO WeDo. Es busca que el professorat manipuli el material de robòtica educativa disponible en servei de préstec al CRP i s'animi a utilitzar-lo a l'aula.