Curs adreçat al personal tècnic d'educació infantil del Departament d'Ensenyament

Curs adreçat al personal tècnic d'educació infantil del Departament d'Ensenyament