Personal d'administració i serveis del Departament d'Ensenyament interessat a obtenir la certificació ACTIC de nivell bàsic

Curs adreçat al personal pas amb atenció directa a l'alumnat

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis del Departament d'Ensenyament