Personal d'administració i serveis del Departament d'Ensenyament


Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis del Departament d'Ensenyament interessat a obtenir la certificació ACTIC de nivell bàsic

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis del Departament d'Ensenyament