Llenguatge administratiu


Funció: Organització i processos

Línia: Bàsica


Taller de familiarització amb l'entorn: del 18 de setembre al 24 de setembre 2017
Docència: del 25 de setembre al 19 de novembre de 2017