Taller virtual de redacció de correspondència administrativa


Funció: Organització i processos
Línia: Bàsica


TFE: del 24 al 30 d'abril de 2017
Docència: del 2 de maig al 2 de juny de 2017

Taller virtual de redacció d'informes, propostes i resolucions


Funció: Jurídica
Línia: Actualització i aprofundiment

Taller de familiarització amb l'entorn: del 17 al 21 d'octubre de 2016
Docència del curs: del 24 d'octubre al 25 de novembre de 2016