Curs 2017 / 2018

La finalitat del curs és formar professorat amb experiència en el treball de la intercomprensió com a estratègia i la seva integració en els projectes lingüístics de centre per tal que esdevingui formador de professorat. Del 3 al 7 de juliol de 2017.