Curs 2017 / 2018

Canal de comunicació entre el Programa de Biblioteca escolar "puntedu" i els assessors de CRP i referents nacionals.       

Curs 2017/2018