Curs 2014/2015

Canal de comunicació entre el Programa de Biblioteca escolar "puntedu" i els assessors de CRP i referents nacionals.       

Curs 2016/2017