Curs autoformatiu de 10h per a conèixer les principals eines digitals de l'entorn Gsuite.