Cicle de formacions orientades a introduir eines per a la reflexió pedagògica de cara al nou curs. S'organitza des de tres vessants entrellaçats que permeten implementar accions de millora al centre: l'acompanyament de l'alumnat i l'acció tutorial, el treball a l'aula amb un grup estable de convivència i l'ús pedagògic dels EVA i del portafoli docent


Help with Search courses

El desenvolupament de les diferents competències emocionals i socials avui en dia és essencial, tant per al benestar personal com per poder oferir, en la tasca de docent, la nostra millor versió, acompanyant amb serenitat i Il·lusió als alumnes i fent-los de mirall per a la seva gestió emocional.

Aprofitarem l’espai que ofereix la tutoria per endinsar-nos en tres àrees del creixement personal: la consciència emocional com a eix vertebrador de la nostra actitud individual envers els esdeveniments, la gestió emocional a partir de l’empatia, l’acceptació i la responsabilitat, i finalment el desenvolupament de l’habilitat de la resiliència partint de l’agraïment i la gestió de la incertesa.

Trobades virtuals en les quals podrem reflexionar sobre com mantenir un aprenentatge de qualitat amb les noves condicions que ens trobem a l'escola, alhora que redefinim les propostes i materials que hi tenim, aprofitem al màxim tot allò que ens poden oferir els espais exteriors, persistim en mantenir i fomentar la relació família-escola i compartim experiències.


Activitats concretes per afrontar la tornada a l'escola. Propostes per connectar amb els nostres alumnes, les famílies i fer-ho a través dels projectes, personalitzant-los. Projectes individuals a casa. Eines per a poder crear les vostres activitats a partir de la vostra popia realitat. Espai de diàleg i intercanvi.

Basant-nos en activitats pràctiques, l'objectiu del taller és apoderar el professorat d'ESO per a què el treball a l'aula esdevingui més permanent. Es donarà una breu introducció a cadascun del temes, es plantejaran activitats pràctiques d'aula i es debatrà en petits grups que després compartirem.


El curs està orientat a l’ús pedagògic dels EVA, tot explorant les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs. Farem atenció especial a les habilitats i destreses de gestió del propi portafolis digital, i les seves les opcions d’aplicació a l’aula.