El curs va dirigit al personal docent de centres educatius perquè coneguin aspectes generals i concrets de la prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació.

El contingut tracta fonamentalment sobre conceptes bàsics d'aquesta matèria, com es vehicula la seva organització a la institució, riscos i mesures preventives específics i habituals en la tasca docent i recomanacions de promoció de la salut.