Help with Search courses

Pàgina principal del CREDA Tarragona

Gestió i Servei de Préstec del Fons Documental.

El taller es composa de:

- Tres sessions teòriques (Comunicació, Llenguatge i Parla) a realitzar al llarg del 1r o 2n trimestre.

- Al llarg del curs escolar: 

  •   Reflexió conjunta de l'equip docent assistent al taller sobre la realitat oral a llurs aules.
  •   Elaboració del treball encomanat i lliurament per correu electrònic.