Help with Search courses

Secretàris/es de secundària: pressupost i gestió econòmica

Directors/es de secundària: organització, programació i coordinació del projecte educatiu de centre

Directors i directores de Primària-Intercanvi d'experiències

Espai de trobada per la coordinació pedagògica de secundària on els integrants puguin encetar i aprofundir temes que abordin la seva tasca als centres.

Caps d'estudi dels centres de primària. Intercanvi d'experiències