Objectius del curs:

 Té com a finalitat disposar d’una manera estructurada de tot el material per l’ús del programa de gestió qBID i el material de suport per la FCT i la FP dual