Objectius:
Facilitar les eines i metodologies bàsiques per a treballar els recursos audiovisuals a l'aula d'FP, amb l'objectiu que els recursos multimèdia formin part de la metodologia habitual del professorat. Es treballarà a partir del programari portable i gratuït que el professorat podrà repartir als seus alumnes sense cap problema de drets d'autor ni cost.