Espai de formació del CRP De Sant Martí

Help with Search courses

Formació moodle pel professorat de l'Institut Bernat Metge


Adreçat a professorat d'infantil i/o primària que vulguin fer de dinamitzadors de les matemàtiques al seu centre