Espai de formació general dels Serveis d'Innovació i Formació
Help with Search courses

Els Itineraris Artístics Autoplanificats és un model de formació autogestionada que apodera al professorat  a dissenyar els recorreguts de formació a partir de la selecció de les càpsules formatives