Salut, infants i joves

Aprendre pautes i estratègies positives dels conflictes per augmentar el benestar personal i laboral identificant les emocions i millorant la comunicació, reconeixent l’equip com a font de salut i benestar.

 Ser conscients de la importància de la veu com a eina de comunicació en la professió docent i aconseguir, amb diferents recursos corporals i vocals, una actitud corporal adequada per a una bona fonació per mantenir una veu sana.

Conscienciar i sensibilitzar al docent sobre la importància d’un bon hàbit postural, aportant-li els coneixements i estratègies necessàries per a promoure la seva salut postural.

Aquest projecte parteix del cos per a facilitar tant l'auto-coneixement com un benestar integral on cos, emoció i ment es donen la mà.

Programa de Salut Integral a l'ESO