Salut, infants i joves
Help with Search courses

Aquest projecte parteix del cos per a facilitar tant l'auto-coneixement com un benestar integral on cos, emoció i ment es donen la mà.

Aprendre pautes i estratègies positives dels conflictes per augmentar el benestar personal i laboral identificant les emocions i millorant la comunicació, reconeixent l’equip com a font de salut i benestar.

Programa de Salut Integral a l'ESO