Espai per als cursos del Servei d'Escola i Família
Help with Search courses
Amb aquest curs creat dins d'aquest entorn, es trobaran materials per treballar alguns continguts relacionats amb la llengua i la literatura catalana, i dirigits a l'alumnat del Cicle Superior (5è de primària).