Espai del Programes de formació i inserció del Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial i de la Formació Professional Bàsica.