Espai on treballar amb els cursos gestionats des de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent

Help with Search courses

FORMACIÓ INICIAL DE TUTORS I TUTORES DE L’AULA D’ACOLLIDA

La missió de la Xarxa de centres d’FP amb orientació a Competències dels ST de Tarragona és ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya en la recerca de l’excel·lència educativa a través de la innovació educativa, implementant l’orientació a competències en els currículums de Formació Professional