Help with Search courses

Estratègies metodològiques i recursos digitals per a la creació de relats audiovisuals incorporant eines de vídeo i podcast, stop motion, programació i realitat augmentada.

Recursos, orientacions, experiències i propostes d'aula, espais virtuals...

Seminari TAC curs 2011-12

Els seminaris TAC pretenen potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement.
Es fonamenten en la metodologia de l'aprenentatge entre iguals.

Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.

Seminari STAC curs 2012-13

Els seminaris TAC pretenen potenciar l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement.
Es fonamenten en la metodologia de l'aprenentatge entre iguals.

Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.