Formació

Help with Search courses

Còpia dels materials de la KUDI , instal·lada a l'espai Odissea del CRP Baix Llobregat 7 (Martorell) per a donar servei i suport a professorat de la zona

Còpia dels materials del curs Administració d'un Moodle de centre 19-20, Instal·lada a l'spai Odissea del CRP Baix Llobbregat 7 (Martorell) per a donar servei i suport a professorat de la zona