Materials adreçats a secretaris/ries, administradors/res de centres públics orientats a la despesa i justificació dels centres amb assignacions econòmiques procedents de Fons Externs.

- FSE

- Plans de cooperació del MEyFP.

- Plans de recuperació Europeus.