Activitats de dinamització

Help with Search courses

Apadrinem el nostre patrimoni. Espai de  suports als Projectes dels centres educatius d'Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern

Entorns d'aprenentatge

Plataforma per treballar i compartir els contes de la quarta edició de l'actuació "Hi havia una vegada... Contes encetats, contes contats".
Espai col·laboratiu a propòsit del tema de “Les competències”... Aquest entorn virtual col·laboratiu, i d’aprenentatge entre iguals, pretén oferir una plataforma de trobada entre el professorat de la zona preocupats pel tema de les competències en general, el currículum, la programació, l’avaluació...
TAC i Treball cooperatiu
Espai per al compartiment d'experiències d'altres centres.