Activitats d'experimentació

Help with Search courses
Observació i millora a l'aula
Aquest espai de treball col·laboratiu obert acompanya al lector en el millor coneixement de la història real i, alhora, permet compartir les emocions i opinions del lector.

El lladre d'ombres