Curs 2018 / 2019

Help with Search courses

Curs 2020 / 2021

Curs 2020-2021

El curs treballa el coneixement de la realitat nacional, cultural i lingüística occitana en un context d'integració europeista i de traspàs interlingüístic en el contínuum romànic.