Curs 2018 / 2019

Curs 2020 -2021

El curs treballa el coneixement de la realitat nacional, cultural i lingüística occitana en un context d'integració europeista i de traspàs interlingüístic en el contínuum romànic.

Curs 2020 / 2021