Formació CTM

La formació té com objectiu principal crear grups de treball interdisciplinaris, associats al CESIRE, per dissenyar i experimentar a l’aula activitats de naturalesa CTM amb la finalitat de millorar la pràctica educativa. Es basa en un treball de reflexió col•lectiva entre iguals, pensat especialment per a professorat amb experiència docent.

La formació té com objectiu principal crear grups de treball interdisciplinaris, associats al CESIRE, per dissenyar i experimentar a l’aula activitats de naturalesa CTM amb la finalitat de millorar la pràctica educativa. Es basa en un treball de reflexió col•lectiva entre iguals, pensat especialment per a professorat amb experiència docent.