Help with Search courses

Espai de suport a aplicadors i correctors de les proves de Competències Bàsiques de 6è de primària, curs 16/17

Curs d'Iniciació a la Competència Digital Docent. 

Semipresencial: 20 hores presencials + 10 de treball telemàtic

Descripció   Es combinaran sessions presencials i on-line. A les sessions presencials es donaran eines per aplicar la metodologia de l'ensenyament des l'aprenentatge a l'aula. 
Paral·lelament s'obrirà un fòrum virtual durant cinc setmanes on s'haurà de participar activament seguint les indicacions de la coordinadora del seminari.
   
Objectius   Iniciar i consolidar una comunitat d'aprenentatge professional a la ciutat de Vic.
Proporcionar elements teòrics al voltant del treball i aprenentatge en xarxa i de la gestió del coneixement com a estratègia clau per a l'èxit dels PEE.
   
Continguts   Comunitats d'aprenentatge professional
L'ensenyament des de l'aprenentatge.
Ensenyament responsable
Calendari 

A mesura que avanci l'activitat, es concretaran les dates del lliurament de les tasques.

  • Fins al 18 de gener entrada a l'entorn i inscripcions. 
  • Del 19 al 31 de gener  lectura primer tema i 1a aportació al fòrum de cada centre
  • Del 2 al 22 de febrer lectura recomanada del 2n tema i 2a aportació al fòrum de cada centre.