Help with Search courses

En aquest curs volem plantejar: Què sabem de l'aprenetatge en línia ?, Què ens cal saber?, Què és bàsic conèixer sobre l'aprenetatge en línia? com podem fer bones activitats competèncials? 

Aprendre, pensar i practicar sobre com dissenyar i donar bones classes en línia, ja sigui en entorns mixtes o totalment telemàtic

Creació, cerca i valoració de bones activitats en línia. 
Recursos i pistes per à prioritzar, organitzar i avalauar activitats competencials en línia.

Servei Educatiu Horta-Guinardó

Curs per l'elaboració del Pla de Formació de Centre