Aprofundiment del funcionament en general del Gsuite i específicament del Classroom, per poder portar a terme aquesta manera de treballar amb  els alumnes.

Aquesta activitat pretén proporcionar estratègies per a l'atenció als alumnes amb dèficits d’atenció i hiperactivitat en el context natural de l’aula, tant a nivell general de gestió i organització de l’aula, com de suport personalitzat.