Help with Search courses

Espai ELIC.

Es tracta d'un taller de 3 matins per dissenyar, construir i programar un robot controlat per veu des d'un mòbil android.

Matí dia 1: instruccions per aprendre a dibuixar amb Sketchup i a imprimir 3D. Fer el disseny del xassís tenint en compte la mida dels motors i la placa Arduino.

Matí dia 2: introducció a la programació Arduino amb l'editor IDE. Programació del robot. Presentació d'altres opcions de programació (blocs).

Matí dia 3: introducció a la programació de mòbils Android amb AppIventor. Creació d'una App per controlar el robot. Fase 1: amb botons. Fase 2: amb veu.Descripció  Actualment hi ha molta poca conscienciació i sensibilització entre el professorat dels centres educatius respecte a Internet Segura. Molts consulten el seu correu electrònic des de l’ordinador de la sala de professors, se’l deixen obert, consulten els seus moviments bancàris...
Per tal de començar a capgirar la situació proposem aquest taller pràctic.
No són necessaris coneixements previs de seguretat informàtica.
  
Objectius  -Conscienciació i sensibilització sobre Internet Segura.
-Promoció de les bones pràctiques en ciberseguretat.
-Proporcionar coneixements per a una bona gestió de la seguretat de les TIC al centre.
-Proporcionar eines per a conèixer l’estat actual del centre en ciberseguretat i planificar actuacions, si s’escau.
-Transmissió dels coneixements a la resta del claustre.
  
Continguts -Conèixer l’estat actual del centre en ciberseguretat. Test d’avaluació de l’INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat).
-Definir polítiques de seguretat en el centre.


Descripció  Activitat dirigida al professorat per potenciar l'ús i la dinamització del Moodle.
  
Objectius    - Adquirir les habilitats bàsiques en l'ús de les eines Moodle.
- Crear i configurar activitats individuals i col·laboratives potenciant la interacció entre alumnes i professors.
- Conèixer sistemes d'avaluació del Moodle.
  
Continguts  - Moodle: accés, inici, curs, perfil ...
- Gestió de grups, rols, seguiment, còpies, importacions,..
- Recursos i activitats de dinàmica individual i col·laborativa: fòrums, tasques, qüestionaris...
- Planificació de l'avaluació. Qualificacions.

Curs de robòtica Selva I. Cal portar portàtil.

Es treballarà amb els robots Imagina3dBot i Scratch.

Descripció  Activitat dirigida al professorat de Cicle Superior per iniciar-se en la robòtica educativa: Beebots, Imagina3Dbot i programació Scratch.
  
Objectius    1. Conèixer el funcionament i les possibilitats dels robots que disposa el centre.
2. Dinamitzar els aparells de robòtica educativa.
3. Augmentar l'ús de la robòtica educativa en el dia a dia del centre.
  
Continguts  El treball de la robòtica educativa aplicada als diferents àmbits del currículum.

*Actualitzat: 01/09/19