Help with Search courses

Descripció  Actualment hi ha molta poca conscienciació i sensibilització entre el professorat dels centres educatius respecte a Internet Segura. Molts consulten el seu correu electrònic des de l’ordinador de la sala de professors, se’l deixen obert, consulten els seus moviments bancàris...
Per tal de començar a capgirar la situació proposem aquest taller pràctic.
No són necessaris coneixements previs de seguretat informàtica.
  
Objectius  -Conscienciació i sensibilització sobre Internet Segura.
-Promoció de les bones pràctiques en ciberseguretat.
-Proporcionar coneixements per a una bona gestió de la seguretat de les TIC al centre.
-Proporcionar eines per a conèixer l’estat actual del centre en ciberseguretat i planificar actuacions, si s’escau.
-Transmissió dels coneixements a la resta del claustre.
  
Continguts -Conèixer l’estat actual del centre en ciberseguretat. Test d’avaluació de l’INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat).
-Definir polítiques de seguretat en el centre.


Descripció  Activitat dirigida al professorat per aprofundir en l'ús de les TIC.
  
Objectius    Incrementar l'ús de les TIC en el treball transversal del centre.
  
Continguts  Treball transversal en l'ús de les TIC en el currículum competencial.
Eines Google (Docs, Full de càlcul, Drive...), Moodle, llibreta de notes digital...Curs de robòtica Selva I. Cal portar portàtil.

Es treballarà amb els robots Imagina3dBot i Scratch.

Descripció  Activitat dirigida al professorat de Cicle Superior per iniciar-se en la robòtica educativa: Beebots, Imagina3Dbot i programació Scratch.
  
Objectius    1. Conèixer el funcionament i les possibilitats dels robots que disposa el centre.
2. Dinamitzar els aparells de robòtica educativa.
3. Augmentar l'ús de la robòtica educativa en el dia a dia del centre.
  
Continguts  El treball de la robòtica educativa aplicada als diferents àmbits del currículum.

*Actualitzat: 01/09/19