Logo Servei Educatiu Baix Empordà

Espai Moodle del SEBE

 

Help with Search courses


Potenciar la relació i ’intercanvi entre els/les participants: compartir experiències, significats, noves mirades, nous models.
Generar sinèrgies entre els participants per aprendre junts
Incrementar les pràctiques inclusives en la pràctica de l'atenció als alumnes amb nee.