Help with Search courses

Espai de Coordinació dels centres amb la Inspecció i el Servei Educatiu de Zona.

Inicialment hi ha tres espais

  • Enllaços: XTEC, Intranet de centres, SE pla de l'estany, Departament d'Educació...
  • Fòrum: espai per a plantejar dubtes de caire general als que es procurarà donar resposta.
  • Documents: espai amb documentació d'interès per als centres.