Help with Search courses

La metodologia STEAM ofereix un marc molt interessant per treballar de manera integral activitats i projectes. Cal destacar que s'ha vist un canvi en la motivació dels alumnes que treballen amb aquestes metodologies. 

Després d'unes sessions d'introducció amb formadors especialitzats en la temàtica durant el final de curs del 2018 / 19, s'ha evidenciat que gran part del professorat interessat ja té els coneixements necessaris per portar a terme experiències STEAM. Així mateix es posa de manifest la necessitat de transferir i compartir informació entre iguals per enriquir les activitats que es programen. 

L'objectiu de la creació d'un grup de treball relacionat amb la metodologia STEAM es desglossa en dos grans camps:

- Intercanvi d'experiències entre el professorat dels diferents centres de la Segarra per crear i documentar activitats d'èxit.

- Organització d'una jornada STEAM a la Segarra on es puguin dur a terme diverses actuacions relacionades amb la nova metodologia.