Help with Search courses

La finalitat del curs és aprofundir una mica més en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques en aquestes etapes i en com treballar-los a l'aula, amb el convenciment que si se'n sap més es poden ensenyar millor. 

El treball es realitzarà a partir d'activitats d'aula i en un ambient de resolució de problemes. Aquestes activitats es prendran com a base per realitzar la reflexió sobre els continguts clau i la seva didàctica.

Objectius:

- Aprofundir en els continguts clau de l’aprenentatge de la matemàtica i en la seva didàctica.

- Trobar connexions entre diferents tipus de continguts.

Continguts:

- El sentit numèric. Significat de les operacions

- Geometria de l'espai i plana 

- Relacions i canvi: patrons i generalització

Curs d'Iniciació a la Competència Digital Docent. 

Semipresencial: 20 hores presencials + 10 de treball telemàtic