Help with Search courses
Mentoria GSuite i entorn virtual Classrom 2020-21

Objectius: Promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat a través de les eines TAC i aprofundir la seva competència digital per a la millora de la tasca educativa.

Continguts

- Formació en Moodle Eix: presentació de l'entorn, creació, edició, recursos, activitats i avaluació.

- Conèixer eines i recursos per l'adquisició de coneixements en l'àmbit de la docència on line.
- Consolidar i ampliar eines i coneixements.
- El treball cooperatiu on line.


La finalitat del curs és aprofundir una mica més en el coneixement dels continguts clau de matemàtiques en aquestes etapes i en com treballar-los a l'aula, amb el convenciment que si se'n sap més es poden ensenyar millor. 

El treball es realitzarà a partir d'activitats d'aula i en un ambient de resolució de problemes. Aquestes activitats es prendran com a base per realitzar la reflexió sobre els continguts clau i la seva didàctica.

Objectius:

- Aprofundir en els continguts clau de l’aprenentatge de la matemàtica i en la seva didàctica.

- Trobar connexions entre diferents tipus de continguts.

Continguts:

- El sentit numèric. Significat de les operacions

- Geometria de l'espai i plana 

- Relacions i canvi: patrons i generalització

Curs d'Iniciació a la Competència Digital Docent. 

Semipresencial: 20 hores presencials + 10 de treball telemàtic