Help with Search courses
Mentoria GSuite i entorn virtual Classrom 2020-21

Objectius: Promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat a través de les eines TAC i aprofundir la seva competència digital per a la millora de la tasca educativa.

Continguts

- Formació en Moodle Eix: presentació de l'entorn, creació, edició, recursos, activitats i avaluació.

- Conèixer eines i recursos per l'adquisició de coneixements en l'àmbit de la docència on line.
- Consolidar i ampliar eines i coneixements.
- El treball cooperatiu on line.


Curs d'Iniciació a la Competència Digital Docent. 

Semipresencial: 20 hores presencials + 10 de treball telemàtic