Activitats de Formació del PFZ del Priorat

Help with Search courses

Recursos TAC pel tractament de la imatge i so, per la comunicació escrita i pel treball col·laboratiu. 

Assessorament sobre entorns virtuals d'aprenetatge  i recursos digitals en línia.

Assessorament sobre entorns virtuals d'aprenetatge  i recursos digitals en línia.

Assessorament sobre entorns virtuals d'aprenetatge  i recursos digitals en línia.

Assessorament sobre entorns virtuals d'aprenetatge  i recursos digitals en línia.

Assessorament sobre entorns virtuals d'aprenetatge  i recursos digitals en línia.

Prova per veure com funciona el moodle del CRP del Priorat