Els espais en lliure elecció són una opció metodològica de referència per moltes escoles actualment. Però més enllà d’acumular materials diversos, cal assegurar la intencionalitat pedagògica de les diferents propostes. El curs aporta criteris i recursos per a l’elaboració de propostes per a un espai de ciència en lliure elecció a infantil.