Help with Search courses

Formació realitzada a centres educatius per part dels referents i mentors de cultura digital dels Serveis Educatius.

- Formar al professorat d'aquells centres que necessiten adequar la seva estratègia digital en el marc del Pla d'Educació digital de Catalunya.

-Impulsar la formació en competència digital docent pel professorat d'un centre.

- Elaboració, actualització estratègia digital del centre educatiu

- Competència digital docent

Formació realitzada a centres educatius per part dels referents i mentors de cultura digital dels Serveis Educatius.

- Formar al professorat d'aquells centres que necessiten adequar la seva estratègia digital en el marc del Pla d'Educació digital de Catalunya

- Impulsar la formació en competència digital docent pel professorat d'un centre.

- Elaboració, actualització estratègia digital del centre educatiu

- Competència digital docent

Formació realitzada a centres educatius per part dels referents i mentors de cultura digital dels Serveis Educatius.

Formar al professorat d'aquells centres que necessiten adequar la seva estrategia digital en el marc del Pla d'Educació digital de Catalunya

-Impulsar la formació en competència digital docent pel professorat d'un centre.

-Elaboració, actualització estratègia digital del centre educatiu

-Competència digital docent

Formació realitzada a centres educatius per part dels referents i mentors de cultura digital dels Serveis Educatius.

- Formar al professorat d'aquells centres que necessiten adequar la seva estrategia digital en el marc del Pla d'Educació digital de Catalunya

- Impulsar la formació en competència digital docent pel professorat d'un centre.

Elaboració, actualització estratègia digital del centre educatiu

Competència digital docent