Help with Search courses

Seminari amb aquelles escoles interessades en treballar temes de sostenibilitat ambiental, tant si tenen el distintiu d'Escoles Verdes com si no. Seminari per fomentar el coneixement mutu, l’intercanvi d’experiències i la formació.

Seminari coordinat per David Vilalta