Help with Search courses

Moodel interpretació ISO 45001 per un centre educatiu

Sistema de gestió àgil

Curs d'Introducció a la Gestió de la Qualitat

- Mòdul 1: Introducció a la gestió de la qualitat i la millora contínua
-
Mòdul 2: Gestió per processos
-
Mòdul 3: La norma ISO 9001 aplicada a centres educatius
-
Mòdul 4: Auditories a centres educatius

Curs obert amb formació i recursos sobre la norma ISO 14001:2015 que certifica sistemes de gestió ambiental.