Curs per preparar als participants en la creació de documents accessibles per la seva publicació al web. Des de com guardar el document i la incorporació de metadades, fins a eines de format, incorporació d'imatges, taules, creació del índex del document per posteriorment desar-ho com a pdf per la seva publicació al web.