Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC

Personal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTICPersonal d'administració i serveis adscrit al Departament d'Ensenyament que té assolits els coneixements que requereix el nivell anterior de les ACTIC