Personal administratiu i auxiliar administratiu d'Instituts del Departament d'Ensenyament.
Els objectius previstos:

-Analitzar i aprofundir en el procés de tramitació de títols acadèmics no universitaris.
-Actualitzar procediments i resoldre els dubtes que plantegin les persones assistents.

-Establir un pla personal per aplicar els coneixements apresos a la seva realitat profesional

Cada setmana es proposarà realitzar un dels continguts del curs i es finalitzarà amb una prova de coneixements de continguts.
Es plantejaran preguntes amb vàries possibles respostes.
També disposarem d'un fòrum obert d' intercanvi de preguntes i continguts que s'anirà actualitzant.

Ànims i de ben segur que en treurem profit.

Salutacions a tots i totes


Personal administratiu i auxiliar administratiu d'Instituts del Departament d'Ensenyament.
Els objectius previstos:

-Analitzar i aprofundir en el procés de tramitació de títols acadèmics no universitaris.
-Actualitzar procediments i resoldre els dubtes que plantegin les persones assistents.

-Establir un pla personal per aplicar els coneixements apresos a la seva realitat profesional

Cada setmana es proposarà realitzar un dels continguts del curs i es finalitzarà amb una prova de coneixements de continguts.
Es plantejaran preguntes amb vàries possibles respostes.
També disposarem d'un fòrum obert d' intercanvi de preguntes i continguts que s'anirà actualitzant.

Ànims i de ben segur que en treurem profit.

Salutacions a tots i totes