Espai per a la formació en coeducació dels Serveis d'Innovació i Formació

Curs telemàtic que preten sensibilitzar a tot e personal docent a incorporar la perspectiva de gènere i la coeducació en la seva pràctica educativa.

Programa de formació del professorat formador en coeducació i perspectiva de gènere : coeduca't . Està adreçat específicament a docents i referents de coeducació dels diferents serveis territorials.