Espai per a la formació en coeducació dels Serveis d'Innovació i Formació
Help with Search courses

Curs telemàtic que preten sensibilitzar a tot e personal docent a incorporar la perspectiva de gènere i la coeducació en la seva pràctica educativa.

Curs telemàtic que preten sensibilitzar a tot e personal docent a incorporar la perspectiva de gènere i la coeducació en la seva pràctica educativa.

Curs telemàtic articulat a través d'uns mòduls que contenen unes pràctiques per equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou. 

Programa de formació del professorat formador en coeducació i perspectiva de gènere : coeduca't . Està adreçat específicament a docents i referents de coeducació dels diferents serveis territorials.

Curs telemàtic articulat a través d'uns mòduls que contenen unes pràctiques per equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou. Està adreçat específicament a docents destinats en centres de formació de persones adultes.