Funció de suport a polítiques de govern (17)

L'objectiu del Club de Lectura dels ODS és promocionar, conscienciar i donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament S​ostenible al personal del Departament d’Educació.​​

En el marc  l’Agenda 2030 de les Nacions Unides,​ "Transformar el nostre món: ​Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible", s'han establert 17 objectius ​per combatre desafiaments globals com la pobresa, la desigualtat, el clima, ​​la degradació ambiental, la prosperitat, ​la pau i la justíica.


Curs adreçat al personal tècnic d'educació infantil del Departament d'Ensenyament

Curs telemàtic que tracta el contingut de la Convenció sobre els Drets dels infants i la importància d'integrar-los als projectes educatius del centre.