Funció de suport a polítiques de govern (17)

Help with Search courses

Curs telemàtic que tracta el contingut de la Convenció sobre els Drets dels infants i la importància d'integrar-los als projectes educatius del centre.

Curs de Pràctica coeducativa

Dates: 3 de maig a 13 de juny 2019