Cursos CRP del Baix Penedès del curs 2016-2017

Help with Search courses

Professorat, responsables d'entitats socials i d'educació en el lleure i tècnics d'educació d'Ajuntaments.

Formació inicial per als centres i entitats col·laboradores que iniciaran un projecte de Servei Comunitari.

Seminari per professorat d'educació primària i secundària de la comarca del Baix Penedès que ha participat al curs de formació "Robòtica didàctica per a primària i secundària" realitzat al CRP del Baix Penedès el primer trimestre del curs 2016-2017.

Curs semipresencial. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

Curs d'iniciació a la Competència digital docent, per a professorat amb un nivell molt baix pel que fa a l'ús de les tecnologies digitals a l'aula.
Aquest curs forma part d'un itinerari de formació per a l'acreditació de la competència digital.

Curs pràctic per acompanyar els mestres i els professors en l'ús didàctic de la programació i la robòtica a les escoles primària i als institut de secundària del Baix Penedès.

Curs d'introducció a l'ús de la plataforma NODES com a web de centre i com a eina didàctica de l'aula.