Help with Search courses

Curs d'Introducció a la Gestió de la Qualitat

- Mòdul 1: Introducció a la gestió de la qualitat i la millora contínua
-
Mòdul 2: Gestió per processos
-
Mòdul 3: La norma ISO 9001 aplicada a centres educatius
-
Mòdul 4: Auditories a centres educatius